پخش زنده و آرشیو رادیو

زنگ تربیت بدنی

چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 08:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

زنگ تربیت بدنی

طرح ملی ارتقای سلامت دانش آموزان در روزهای كم تحركی قرنطینه و نداشتن زنگ ورزش در مدارس

لیست قطعات