پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش ایران جانبازان و معلولین(زنده)

چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش ایران جانبازان و معلولین(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

لیست قطعات
عوامل برنامه