پخش زنده و آرشیو رادیو

در محضر دوست

چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 11:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

در محضر دوست

اذان ظهر: 11:57- موذن: استاد سلیمی

لیست قطعات