پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران خاك دلیران

شنبه 19 خرداد 1403 ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایران خاك دلیران

فهرست قطعات

برنامه ایران خاك دلیران به بررسی امكانات ورزشی، معرفی ورزش مطرح و ورزشكار شاخص شهرستان‌ها و استان‌های مختلف كشور، ورزش بانوان، گردشگری ورزشی، پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان ورزشی و ترانه و موسیقی نواحی متناسب با منطقه موضوع برنامه می‌پردازد.