پخش زنده و آرشیو رادیو

سخنرانی

چهارشنبه 21 مهر 1395 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

سخنرانی

سخنان آقای میرباقری در خصوص تاسوعای حسینی

كارشناس: میرباقری(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات