پخش زنده و آرشیو رادیو

آسمان در زندان

دوشنبه 6 آذر 1396 ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

آسمان در زندان

ویژه شهادت امام حسن عسكری(ع)- سیره زندگی امام حسن عسكری(ع)

كارشناس: محمدپویا مفرد(كارشناس مذهبی) و اسدالله طاهررضی(مدرس دانشگاه)

فهرست قطعات