پخش زنده و آرشیو رادیو

رهیافت(زنده)

دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 20:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

رهیافت(زنده)

لایحه برداشت یك و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی

گفت و گو با سیدحسام الدین پورعباسی(دبیر كمیته پژوهش صندوق كارآفرینی امید)

لیست قطعات

این برنامه با طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی توسط كارشناسان و مسئولان در ابعاد مختلف بصورت بنیادی برای جامعه هدف تهیه و پخش می گردد تهیه كننده و نویسنده: حمید رضا كجوری كارشناس مجری: امیرحسین راسخ هماهنگی: مریم قاسمی گزارشگر: رضا محمود آبادی