پخش زنده و آرشیو رادیو

دریای بی نشان

سه شنبه 1 اسفند 1396 ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

دریای بی نشان

اقتصاد در سیره و كلام حضرت فاطمه زهرا(س)

كارشناس: حجت السلام دكتر مرتضی جعفرپور(كارشناس مذهبی)

فهرست قطعات

تهیه كننده: شهرام جهانبازی