پخش زنده و آرشیو رادیو

اندوه سامرا

دوشنبه 6 آذر 1396 ساعت 12:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

اندوه سامرا

ویژه شهادت امام حسن عسكری(ع)- سیره امام درسی برای زندگی امروز، مسئولیت امام در تداوم امامت

كارشناس: اسدالله طاهررضی(مدرس دانشگاه) و محمدپویا مفرد(كارشناس مذهبی)

فهرست قطعات