پخش زنده و آرشیو رادیو

روی خط انرژی(زنده)

سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

روی خط انرژی(زنده)

همایش سالانه اتحادیه فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

كارشناس: اسلامی(رئیس اتحادیه های نفت، گاز و پتروشیمی)

فهرست قطعات

تهیه كننده: نازنین كتابچی