پخش زنده و آرشیو رادیو

در خلوت حضور

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ساعت 03:00 به مدت 89 دقیقه

اطلاعات برنامه

در خلوت حضور

ویژه برنامه سحرگاهی ماه مبارك رمضان- آثار و تبعات اعمال و رفتار فردی و اجتماعی از دیدگاه آیات و روایات- اذان صبح: 04:20 موذن: دكتر قاسم رضیعی

گفت و گو با حجت السلام دهدست(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات