پخش زنده و آرشیو رادیو

وطن ساز

جمعه 11 خرداد 1397 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

وطن ساز

معرفی كارآفرین حوزه ساختمان و هتلداری، معرفی كارآفرین در حوزه تولید اسباب بازی های مهارتی

كارشناس: عبدالله غریبی(كارآفرین حوزه ساختمان و هتلداری) و محمدحسین نخ چی(كارآفرین در حوزه تولید اسباب بازی های مهارتی)

لیست قطعات

تهیه كننده: سهیلا كسی خان گوینده: معصومه رفعتی هماهنگی: راحله پورزارع گزارشگر: مهدخت نعمت زاده