پخش زنده و آرشیو رادیو

جشن رهایی

چهارشنبه 31 مرداد 1397 ساعت 06:30 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

جشن رهایی

رهایی از تعلقات مالی و دنیوی، تا كجا حاضرید از دلبستگی هایتان(تعلقات تون) بگذرید؟

كارشناس: ایمان ضیائی(كارشناس مذهبی)

لیست قطعات