پخش زنده و آرشیو رادیو

ارمغان طبیعت

یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 13:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

ارمغان طبیعت

هفته اول پرورش مرغ گوشتی و تاثیر آن بر بهروری تولید

كارشناس: امیرحسین علیزاده قمصری(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی كشور)

لیست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی