پخش زنده و آرشیو رادیو

شاخه های طلایی

جمعه 7 تیر 1398 ساعت 09:00 به مدت 59 دقیقه

اطلاعات برنامه

شاخه های طلایی

برداشت و اقدامات پس از برداشت محصول زردآلو

كارشناس: جابر سلیمانی(عضو هیئت علمی مركز تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی استان آذربایجان شرقی)

لیست قطعات

معرفی توانمندیهای این حوزه، چالش ها، معضلات و راهكارهای درست علمی در خصوص ارائه نظریه های جدید باغبانی و استفاده مناسب از آب در این حرفه و معرفی چهره های برتر در حوزه باغبانی از جمله اهداف این برنامه است تهیه كننده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی نویسنده: مهدی شیار گوینده : سپیده جورابلی هماهنگی: الیاس اسلامی آیتم ساز: پویا امینان