پخش زنده و آرشیو رادیو

خوشه چین

چهارشنبه 5 تیر 1398 ساعت 13:30 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

خوشه چین

آشنایی با گیاه گوجه فرنگی و شرایط تولید آن

كارشناس: ماهیار عابدی(محقق موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر)

لیست قطعات

تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی هماهنگی: الیاس اسلامی