پخش زنده و آرشیو رادیو

سخنرانی

سه شنبه 1 آبان 1397 ساعت 16:00 به مدت 29 دقیقه

اطلاعات برنامه

سخنرانی

سخنرانی ویژه اربعین حسینی(ع)

كارشناس: ماندگاری(سخنران)

لیست قطعات