پخش زنده و آرشیو رادیو

خورشید و ماه

سه شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 09:00 به مدت 119 دقیقه

اطلاعات برنامه

خورشید و ماه

الگوی سبك زندگی اسلامی- عمل به فرامین اقتصاد مقاومتی- سبك زندگی- الگوهای غلط زندگی- سبك زندگی اقتصاد مقاومتی ولایتمداری

گفت و گو با كارشناس مذهبی

فهرست قطعات

تهیه كننده: لیلا امیدیگانه