پخش زنده و آرشیو رادیو

چای نذری

سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 09:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

چای نذری

نگاه اقتصادی به مبحث نذر- پخش مداحی و عزاداری ایام محرم

لیست قطعات

تهیه كننده: فرزانه صادقیان