پخش زنده و آرشیو رادیو

چای نذری

یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 09:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چای نذری

اقتصاد نذر- پخش مداحی و عزاداری ایام محرم

لیست قطعات

تهیه كننده: فرزانه صادقیان