پخش زنده و آرشیو رادیو

سردار ولایت

جمعه 13 دی 1398 ساعت 15:00 به مدت 119 دقیقه

اطلاعات برنامه

سردار ولایت

امیدآفرینی و انعكاس ابعاد حماسی شهادت در اسلام و تشیع

لیست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری و مطهره مهرابی