پخش زنده و آرشیو رادیو

سردار ولایت

سه شنبه 17 دی 1398 ساعت 15:05 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

سردار ولایت

امیدآفرینی و انعكاس ابعاد حماسی شهادت در اسلام و تشیع- پرداختن به ویژگیهای راهبردی سردار شهید سلیمانی به عنوان فرد تاثیرگذار در جبهه مقاومت- اطاعت پذیری از ولایت و تاثیرگذاری آن بر نیروهای زیر مجموعه

لیست قطعات

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری و مطهره مهرابی