پخش زنده و آرشیو رادیو

روز از نو- خبر(زنده)

سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 06:30 به مدت 110 دقیقه

اطلاعات برنامه

روز از نو- خبر(زنده)

اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان

كارشناس: پویا امینان(كارشناس خبری) و حسین بردباریزدی(كارشناس خبری)

لیست قطعات

تهیه كننده: لیلا امیدیگانه گوینده: زهرا تقی ملا كارشناس مجری: حسین بردبار یزدی، پویا امینان گزارشگر: لیلا علاقمند نویسنده: آسیه همتی - زهرا تقی ملا ارتباطات: لیلا روزبهانی آیتم ساز: لیلا روزبهانی، لیلا علاقمند بازیگر: علیرضا تابان