پخش زنده و آرشیو رادیو

شاخه های طلایی

جمعه 6 تیر 1399 ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

شاخه های طلایی

آشنایی با نماتدهای انگل گیاهی

كارشناس: خانم دكتر فرحناز جهانشاهی افشار(عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشكی كشور)

لیست قطعات

معرفی توانمندیهای این حوزه، چالش ها، معضلات و راهكارهای درست علمی در خصوص ارائه نظریه های جدید باغبانی و استفاده مناسب از آب در این حرفه و معرفی چهره های برتر در حوزه باغبانی از جمله اهداف این برنامه است تهیه كننده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی نویسنده: مهدی شیار گوینده : سپیده جورابلی هماهنگی: الیاس اسلامی آیتم ساز: پویا امینان