پخش زنده و آرشیو رادیو

چند دقیقه برای تفكر

چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 14:05 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

چند دقیقه برای تفكر

امام صادق (ع) پدر علوم طبیعی و پژوهش تجربی در جهان جدید- بهره گیری از ابعاد شخصیتی حضرت در زندگی امروز

كارشناس: دكتر رحیم پور ازغدی(كارشناس مذهبی)

فهرست قطعات