پخش زنده و آرشیو رادیو

شاخه های طلایی

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت 09:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

شاخه های طلایی

بررسی آخرین دستاوردهای مراكز تحقیقاتی علمی كشور در حوزه باغبانی

لیست قطعات

معرفی توانمندیهای این حوزه، چالش ها، معضلات و راهكارهای درست علمی در خصوص ارائه نظریه های جدید باغبانی و استفاده مناسب از آب در این حرفه و معرفی چهره های برتر در حوزه باغبانی از جمله اهداف این برنامه است تهیه كننده و نویسنده: مهدی شیار كارشناس مجری: ناصر نوروزی گوینده : سپیده جورابلی هماهنگی: الیاس اسلامی آیتم ساز: پویا امینان