پخش زنده و آرشیو رادیو

رهیافت(زنده)

چهارشنبه 26 آبان 1400 ساعت 20:05 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

رهیافت(زنده)

طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی

با حضور مسئولین، كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی

لیست قطعات

این برنامه با طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی توسط كارشناسان و مسئولان در ابعاد مختلف بصورت بنیادی برای جامعه هدف تهیه و پخش می گردد تهیه كننده و نویسنده: حمید رضا كجوری كارشناس مجری: ناصر خیر خواه و علی پاكزاد هماهنگی: مریم قاسمی