پخش زنده و آرشیو رادیو

با كریمان

یکشنبه 28 فروردین 1401 ساعت 12:05 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

با كریمان

ویژه ولادت امام حسن مجتبی(ع)/ اذانگاهی: 13:04، موذن: استاد محمدحسین سبزعلی

فهرست قطعات

تهیه كننده: لیلا امیدیگانه