پخش زنده و آرشیو رادیو

دكتر كتاب نمایشگاه بین المللی كتاب

جمعه 23 اردیبهشت 1401 ساعت 16:05 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

دكتر كتاب نمایشگاه بین المللی كتاب

فهرست قطعات

نویسنده و تهیه كننده: پویان امینان گوینده: ژاله اكبری كارشناس: علی دهقان زاده هماهنگی: فرزانه بهزادیان