پخش زنده و آرشیو رادیو

برای ایران

جمعه 13 آبان 1401 ساعت 10:00 به مدت 145 دقیقه

اطلاعات برنامه

برای ایران

ویژه برنامه روز دانش آموز، روز ملی مبارزه با استكبار جهانی، اذان ظهر:11:48، موذن: آقای حمیدرضا احمدی وفا

فهرست قطعات

تهیه كننده: نازنین كتابچی