پخش زنده و آرشیو رادیو

پنجره اقتصاد

چهارشنبه 3 اسفند 1401 ساعت 16:05 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

پنجره اقتصاد

برنامه كلان اقتصادی با موضوع حمایت از تولید

توانمندی كشور در حوزه تولید انواع لباس بچگانه

فهرست قطعات

تهیه كننده : راضیه حسینعلی گوینده : بابك مینایی