پخش زنده و آرشیو رادیو

اقتصاد در سالی كه گذشت

پنجشنبه 10 فروردین 1402 ساعت 06:05 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

اقتصاد در سالی كه گذشت

نگاهی به افت و خیزهای اقتصاد در سال 1401 از اخبار حوزه نفت و پترو شیمی گرفته تا بودجه سال آینده و نوسانات ارزی

مروری بر خبرهای اقتصادی سال 1401 و تحلیل و چشم انداز اقتصاد كشور در حوزه دانش بنیان

فهرست قطعات

تهیه كننده: لیلا امیدیگانه