پخش زنده و آرشیو رادیو

سرمایه پنهان

جمعه 3 اردیبهشت 1395 ساعت 19:30 به مدت 35 دقیقه

اطلاعات برنامه

سرمایه پنهان

موانع توسعه گیاهان دارویی در كشور و راهكارهای رفع این موانع

اذان مغرب: 20:03 موذن: استاد منصوری كارشناس: علی ابراهیمی(مشاور دبیر كارگروه توسعه فناوری و كارآفرینی ستاد علوم و فناوری گیاهان دارویی)

لیست قطعات

مسابقه «زنگ تفریح» كاری از گروه تفریحات و سرگرمی رادیو تهران است كه در آن دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به رقابت با یكدیگر می پردازند. این مسابقه با هدف آموزش رقابت سالم بین دانش آموزان تهیه شده كه مهارت ها و استعدادهای آنها را در بخش های مختلف بویژه رادیویی می سنجد. فن بیان، داستان سرایی بر اساس خلاقیت با شنیدن افكت، پاسخ به سوالات عمومی و درسی، بازیگری، سخنرانی و گردونه شانس، از بخش های متنوع این مسابقه رادیویی است كه مخاطبان می‎توانند جمعه‎ها ساعت 9 و تكرار آن را ساعت 16:00 بشنوند. ساناز باقری تهیه كننده، سعیده هاشمی و آرمان غفاریان گویندگان و مهدی رسولی طراح سوال در این برنامه شنوندگان را همراهی می كنند.

عوامل برنامه