پخش زنده و آرشیو رادیو

پارك شهر(زنده)

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 06:40 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

پارك شهر(زنده)

پیگیری رویدادهای حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گفت و گو با مسئولین مرتبط

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات

این برنامه كه كاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران است با تلاش دو گروه برنامه ساز و به صورت یك هفته درمیان از ساعت 06:30 تا 09:30 تقدیم شنوندگان این شبكه رادیویی می شود. یك هفته از این برنامه به تهیه كنندگی ستاره نقدی، سردبیری امیر كشانی و گویندگی ساحل كریمی و هفته بعدی به تهیه كنندگی محمد بخشایش، سردبیری امیر كشانی و گویندگی محمدحسین امیدی بر روی آنتن می رود.

عوامل برنامه