پخش زنده و آرشیو رادیو

سنگلج

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 01:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

سنگلج

نفس المهموم

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

لیست قطعات

سنگلج به تهیه كنندگی عابدیان هر بامداد از 1:35 به مدت 25 دقیقه از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز پخش می شود.