پخش زنده و آرشیو رادیو

گفتاورد

دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفتاورد

نقد و بررسی امور كلان فرهنگی كشور با حضور كارشناسان حوزه های مختلف فرهنگی

آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

فهرست قطعات

علاقمندان می توانند این برنامه را در روزهای فرد و در همین ساعت به صورت تكرار بشنوند.این برنامه با اهداف نقد و بررسی امور كلان فرهنگی كشور با حضور كارشناسان حوزه های مختلف فرهنگی،نظرات كارشناسی درباره مشكلات و مسائل ریز و درشت در قالب گفتگوی صریح،گفتگو با نخبگان و بزرگان علوم انسانی و اجتماعی،بررسی مشكلات و دغدغه های موجود به بیان ساده اما در چارچوب علمی و كارشناسی در موضوعات مختلف از شبكه رادیویی تهران پخش می شود. غزال عمیدی عهده دار هماهنگی این برنامه است.

عوامل برنامه