پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش سحرگاهی

پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 02:00 به مدت 240 دقیقه

اطلاعات برنامه

بخش سحرگاهی

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام اذان صبح: 5:34 موذن: عبدالعال

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

لیست قطعات