پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش شامگاهی(زنده)

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 18:00 به مدت 240 دقیقه

اطلاعات برنامه

بخش شامگاهی(زنده)

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام اذان مغرب: 18:10 موذن: موذن زاده

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

لیست قطعات
عوامل برنامه