پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش سحرگاهی

دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 02:00 به مدت 240 دقیقه

اطلاعات برنامه

بخش سحرگاهی

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام اذان صبح: 05:45 موذن:قاسم رضیعی

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

لیست قطعات