پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش صبحگاهی(زنده)

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت 06:00 به مدت 240 دقیقه

اطلاعات برنامه

بخش صبحگاهی(زنده)

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

لیست قطعات
عوامل برنامه