پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش سحرگاهی

پنجشنبه 1 مهر 1400 ساعت 02:00 به مدت 240 دقیقه

اطلاعات برنامه

بخش سحرگاهی

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام اذان صبح: 04:29 موذن: رحیم موذن زاده اردبیلی

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

لیست قطعات