پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش دسته گل

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش دسته گل

نازنین برای مصاحبه كاری به شركتی مراجعه می كند او به همراه یك دسته گل وارد آنجا میشود. استرس تمام وجودش را گرفته و این آخرین تلاش او برای پیدا كردن كار است و...

كارگردان: رضا عمرانی نویسنده: شهین نجف زاده، احمد گنجی حمیدرضا پورعلیمحمد

لیست قطعات