پخش زنده و آرشیو رادیو

اذان

جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 12:45 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

اذان

اذان: 13:01 موذن: مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید

برنامه اذانگاهی

لیست قطعات