پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش كاپیتان محله- قسمت 12

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 13:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش كاپیتان محله- قسمت 12

امیر و بهنام به كلاس كنكور میروند و میخواهند برای تیم فوتسال جام رمضان یك تیم محلی تشكیل دهند و...

كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: امیر زنده دلان، بیوك میرزایی نویسنده: پویان غفاری

لیست قطعات