پخش زنده و آرشیو رادیو

سمت قبله

جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

سمت قبله

اذان: 20:24 موذن: استاد كریم منصوری

برنامه اذانگاهی

لیست قطعات