پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش ضرب الاجل- قسمت 1

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 17:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش ضرب الاجل- قسمت 1

فیروز افجه آدمی كه در بازار بر سر مردم كلاه میگذاشت ناگهان متوجه میشود كه سرطان دارد و...

كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: علی میلانی، باقر كریم پور نویسنده: فرهاد امینی

لیست قطعات