پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش پسر عموها- قسمت 11

جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 13:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش پسر عموها- قسمت 11

دو پسرعمو با هم رقابت دارند. آن ها در ایام ماه رمضان در جبهه با هم روبه رو میشوند و ماجرا از آنجا شروع میشود...

كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: عرفان ابراهیمی، مهرداد مهماندوست نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد

لیست قطعات