پخش زنده و آرشیو رادیو

آرزوی دیدار- قسمت 4(تكرار)

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

آرزوی دیدار- قسمت 4(تكرار)

داستان مجاهدت خانم منصورخانی(بانوی ایثارگر خراسان شمالی)

تهیه كننده: مهدیه تقی زاده گوینده: سعیده فرضی نویسنده: عاطفه طالب پور

لیست قطعات