پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش چند قدم بلندتر- قسمت 2(تكرار)

جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 22:45 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش چند قدم بلندتر- قسمت 2(تكرار)

رضا و دوستش محسن نوعی ماسك صورت با ویژگی های خاص اختراع و برای عرضه آن كارخانه ای تاسیس می كنند. اما ورود گسترده محصول مشابه باعث می شود آنها در آستانه ورشكستگی قرار بگیرند و...

كارگردان: فریدون محرابی هنرمندان: میرطاهر مظلومی، شیوا رفیعیان نویسنده: حمیدرضا پورعلیمحمد

لیست قطعات