پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش شب های بیمارستان- قسمت 7(تكرار)

شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 05:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش شب های بیمارستان- قسمت 7(تكرار)

ایلیا و مارال چند روز قبل از ماه رمضان برای پیدا كردن فرزند یكی از دوستان قدیمی پدر ایلیا به یكی از شهرستان ها سفر می كنند تا وصیت پدر را به سرانجام برسانند اما...

كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: صفا آقاجانی، امیر منوچهری نویسنده: گلناز اژدری

لیست قطعات